Tworzenie testów

  • by
< Powrót

Testy tworzy się z poziomu Redaktora w zakładce Szkolenia. Mogą być elementem kursu lub zupełnie osobnym materiałem.

Test w kursie

Test może składać się z pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) lub z pytań otwartych. Pytania dodaje się w ramach zestawów pytań, których możesz stworzyć tyle, ile jest lekcji w kursie. O tym, jak się tworzy kurs przeczytasz tutaj.

Wejdź do edycji kursu, w którym chcesz stworzyć test. Kliknij w ikonę Ołówek.


Aby stworzyć zestaw pytań, kliknij w button Dodaj zestaw pytań, który znajduje się w menu kursu.

Kliknij „+”, aby dodać pierwsze pytanie.

Domyślnie zaznaczone jest pytanie zamknięte, ale możesz również wprowadzić pytanie otwarte.

Wprowadź pytanie i odpowiedzi. Zaznacz właściwą odpowiedź i kliknij Zapisz.

Dodaj kolejne pytania klikając w „+”.

Jeśli chcesz wprowadzić pytanie otwarte, zmień typ pytania na Otwarte. Wpisz treść pytania i instrukcję dla studenta. Pytania Otwarte wymagają sprawdzenia i oceny. Możesz to zrobić z poziomu Analityka. Dokładna instrukcja znajduje się tutaj.

Po wprowadzeniu pytań, można przystąpić do stworzenia testu. W tym celu kliknij w Dodaj test.

Wprowadź ustawieniu testu, czyli:
– próg zdawalności (wymagany procent prawidłowych odpowiedzi)
– liczbę punktów, które można zdobyć za zaliczenie testu (o punktacji piszemy tutaj)
– punktację za poprawkę (czyli o ile procent obniżymy studentowi punktację za zaliczenie testu w drugim lub kolejnych podejściach).

Możesz również:
– włączyć limit czasu
– określić liczbę możliwych poprawek
– aktywować test próbny
– udostępnić test dopiero po tym, jak student przejdzie przez cały kurs.

Po wprowadzeniu ustawień, kliknij Dalej.

W zakładce Pytania określasz, czy system ma losować kolejność pytań i kolejność odpowiedzi oraz ile pytań ma wejść do testu z poszczególnych zestawów pytań. Kliknij Zapisz, aby zapisać test.

Test jako osobny materiał

Aby stworzyć samodzielny test, wejdź do zakładki Szkolenia, wybierz Przedmiot i kliknij w „+”.

Wybierz z menu Tylko test.

Wpisz tytuł testu i krótki opis. Jeśli chcesz wysłać powiadomienie do studentów, włącz opcję Wyślij powiadomienie. Kliknij Zapisz.

Kliknij w ikonę Ołówek, aby wejść do edycji testu.

Dodaj zestaw pytań.

Wpisz nazwę zestawu pytań.

Wybierz typ pytania.

Wprowadź treść pytania i odpowiedzi. Zaznacz prawidłową odpowiedź i kliknij Zapisz.

Aby dodać kolejne pytanie kliknij w „+”.

Możesz również stworzyć pytanie otwarte.

Po dodaniu wszystkich pytań i zestawów, czas na stworzenie testu. Kliknij w ikonę trybik.

Wprowadź ustawienia testu (podobnie jak w przypadku testu osadzonego w kursie), czyli:
– próg zdawalności (wymagany procent prawidłowych odpowiedzi)
– liczbę punktów, które można zdobyć za zaliczenie testu (o punktacji piszemy tutaj)
– punktację za poprawkę (czyli o ile procent obniżymy studentowi punktację za zaliczenie testu w drugim lub kolejnych podejściach).

Możesz również:
– włączyć limit czasu
– określić liczbę możliwych poprawek
– aktywować test próbny
– udostępnić test dopiero po tym, jak student przejdzie przez cały kurs.

W zakładce Pytania określasz, czy system ma losować kolejność pytań i kolejność odpowiedzi oraz ile pytań ma wejść do testu z poszczególnych zestawów pytań. Kliknij Zapisz, aby zapisać test.

Previous Tworzenie kursów
Next Udostępnianie materiałów
Spis treści

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *