Tworzenie testów

  • by
< Powrót
Spis treści

Testy tworzy się z poziomu Redaktora w zakładce Szkolenia. Mogą być elementem kursu lub zupełnie osobnym materiałem.

Test w kursie

Test może składać się z pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) lub z pytań otwartych. Pytania dodaje się w ramach zestawów pytań, których możesz stworzyć tyle, ile jest lekcji w kursie. O tym, jak się tworzy kurs przeczytasz tutaj.

Wejdź do edycji kursu, w którym chcesz stworzyć test. Kliknij w ikonę Ołówek.


Aby stworzyć zestaw pytań, kliknij w button Dodaj zestaw pytań, który znajduje się w menu kursu.

Kliknij „+”, aby dodać pierwsze pytanie.

Domyślnie zaznaczone jest pytanie zamknięte, ale możesz również wprowadzić pytanie otwarte.

Wprowadź pytanie i odpowiedzi. Zaznacz właściwą odpowiedź i kliknij Zapisz.

Dodaj kolejne pytania klikając w „+”.

Jeśli chcesz wprowadzić pytanie otwarte, zmień typ pytania na Otwarte. Wpisz treść pytania i instrukcję dla studenta. Pytania Otwarte wymagają sprawdzenia i oceny. Możesz to zrobić z poziomu Analityka. Dokładna instrukcja znajduje się tutaj.

Po wprowadzeniu pytań, można przystąpić do stworzenia testu. W tym celu kliknij w Dodaj test.

Wprowadź ustawieniu testu, czyli:
– próg zdawalności (wymagany procent prawidłowych odpowiedzi)
– liczbę punktów, które można zdobyć za zaliczenie testu (o punktacji piszemy tutaj)
– punktację za poprawkę (czyli o ile procent obniżymy studentowi punktację za zaliczenie testu w drugim lub kolejnych podejściach).

Możesz również:
– włączyć limit czasu
– określić liczbę możliwych poprawek
– aktywować test próbny
– udostępnić test dopiero po tym, jak student przejdzie przez cały kurs.

Po wprowadzeniu ustawień, kliknij Dalej.

W zakładce Pytania określasz, czy system ma losować kolejność pytań i kolejność odpowiedzi oraz ile pytań ma wejść do testu z poszczególnych zestawów pytań. Kliknij Zapisz, aby zapisać test.

Test jako osobny materiał

Aby stworzyć samodzielny test, wejdź do zakładki Szkolenia, wybierz Przedmiot i kliknij w „+”.

Wybierz z menu Tylko test.

Wpisz tytuł testu i krótki opis. Jeśli chcesz wysłać powiadomienie do studentów, włącz opcję Wyślij powiadomienie. Kliknij Zapisz.

Kliknij w ikonę Ołówek, aby wejść do edycji testu.

Dodaj zestaw pytań.

Wpisz nazwę zestawu pytań.

Wybierz typ pytania.

Wprowadź treść pytania i odpowiedzi. Zaznacz prawidłową odpowiedź i kliknij Zapisz.

Aby dodać kolejne pytanie kliknij w „+”.

Możesz również stworzyć pytanie otwarte.

Po dodaniu wszystkich pytań i zestawów, czas na stworzenie testu. Kliknij w ikonę trybik.

Wprowadź ustawienia testu (podobnie jak w przypadku testu osadzonego w kursie), czyli:
– próg zdawalności (wymagany procent prawidłowych odpowiedzi)
– liczbę punktów, które można zdobyć za zaliczenie testu (o punktacji piszemy tutaj)
– punktację za poprawkę (czyli o ile procent obniżymy studentowi punktację za zaliczenie testu w drugim lub kolejnych podejściach).

Możesz również:
– włączyć limit czasu
– określić liczbę możliwych poprawek
– aktywować test próbny
– udostępnić test dopiero po tym, jak student przejdzie przez cały kurs.

W zakładce Pytania określasz, czy system ma losować kolejność pytań i kolejność odpowiedzi oraz ile pytań ma wejść do testu z poszczególnych zestawów pytań. Kliknij Zapisz, aby zapisać test.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *