Testy

Jesteś tutaj
< Powrót

W Kogidu możesz stworzyć test składający się pytań jednokrotnego wyboru i pytań otwartych. Pytania są losowane z zestawów (puli) pytań. Testy mogą mieć ograniczenie czasowe.

1. Kliknij w „+”.

2. Wybierz „Test”.

3. Wpisz tytuł i opis testu, dodaj tagi. Wgraj własny obrazek. Możesz wysłać powiadomienie do studentów.

4. Kliknij „Dalej”, aby przejść do zakładki „Udostępnianie”. W tym miejscu możesz udostępnić test swojej grupie studentów. Najlepiej zrobić to później – po wprowadzeniu pytań. Kliknij „Zapisz”.

5. Możesz teraz przejść do edycji testu. Kliknij w ikonę „Ołówek” lub w poster.

6. Stwórz teraz zestaw (pulę) pytań. Możesz stworzyć dowolną liczbę zestawów pytań. Kliknij w „Dodaj zestaw pytań”.

7. Wpisz nazwę zestawu.

8. Stwórz pierwsze pytanie (domyślnie będzie to pytanie zamknięte), dodaj odpowiedzi (maks. 6) oraz kliknij w prawidłową odpowiedź, która zostanie oznaczona zieloną kropką.

9. Możesz również dodać opcjonalny komentarz (feedback) do odpowiedzi. Kliknik w „+” i wpisz swój komentarz.

10. Test może zawierać również pytania otwarte. Aby stworzyć takie pytanie zaznacz check-box „Pytanie otwarte” a następnie wpisz jego treść oraz instrukcję dla studenta.

Uwaga: odpowiedzi na pytania otwarte nie są sprawdzane automatycznie. Trzeba to zrobić ręcznie. Piszemy o tym tutaj.

11. Po dodanie pytań możesz stworzy test. Kliknij w ikonę „Zębatka”.

12. Wpisz próg zdawalności, liczbę punktów, którą student otrzyma za zaliczenie testu (opcja), punktację za poprawkę, czyli jaki procent punktów otrzyma student, gdyby nie zdał testu za pierwszym razem. Możesz włączyć limit czasu, aktywować poprawki, a także udostępnić test próbny, aby ułatwić studentom przygotowanie się do testu końcowego. Kliknij „Dalej”, aby przejść do ustawień dla pytań.

13. Możesz teraz włączyć losową kolejność pytań i odpowiedzi a także określić, ile pytań z każdego zestawu wejdzie do testu. Kliknij „Zapisz”.

14. Możesz teraz udostępnić test. Wejdź do ustawień testu. Kliknij w ikonę „Zębatkę”.

15. Przejdź do zakładki „Udostępnianie” i włącz przełącznik. Kliknij w „Zapisz”.

Test można udostępniać również z poziomu zakładki „Programy”. Więcej piszemy o tym tutaj.

16. Udostępnione materiały są oznaczone zieloną kropką.

Previous Wideokonferencja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *